Privacybeleid

Jouw privacy is belangrijk! Bij Bell’Apparenza gaan we dan ook op een veilige en confidentiële wijze om met de persoonsgegevens die we van onze klanten ontvangen. Deze Privacy Policy omschrijft welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, op welke basis wij deze verwerken en waarom we deze verwerken. Tot slot informeren wij jou over de beveiligingsmaatregelen die wij nemen teneinde jouw persoonsgegevens te beschermen.


Wie zijn we
Ons website adres is: https://bellapparenza.be/.
De website https://bellapparenza.be/ wordt beheerd door Hoes Anke.

Contact details
Bell’Apparenza
Fehrenbachstraat 16/1
2440 Geel
België
BTW: BE0633.921.724
Contactgegevens zijn ook te vinden op https://bellapparenza.be/contact/.


Algemene informatie
We verzamelen automatisch algemene informatie over het gebruik van onze website.
Bijvoorbeeld, telkens als je onze website bezoekt, zullen wij uw IP-adres, browser informatie en de domeinnaam van de referentie-site opslaan. Wij verzamelen eveneens informatie over bezoekersgewoonten en gebruik van onze website. De verzamelde informatie helpt ons te bepalen hoe we onze bezoekers het beste van dienst kunnen zijn en hoe we de gebruikerservaring op alle vlakken constant kunnen verbeteren voor een optimale surfervaring.


Cookies
Bij je internetbezoek houden we bepaalde instellingen bij in “cookies”. Dat zijn kleine stukjes informatie die op je harde schijf worden geplaatst als u naar onze website surft. Cookies helpen ons om je te herkennen en je surfervaring te verbeteren.


Analytics
De website van Bell’Apparenza maakt gebruik van Analytics-cookies die het surfgedrag van grote aantallen bezoekers, geanonimiseerd, verwerken. Dit resulteert in grafieken en patronen die ons helpen onze websites te verbeteren en optimaliseren.

Welke persoonsgegevens verwerken we en waarom?
Voornaam, naam, e-mail, telefoon
Deze gegevens vragen wij uit contractuele noodzaak voor het correct vastleggen van uw reservering en om u te contacteren in verband met uw reservering wanneer nodig. U zal per e-mail en mogelijk per SMS ook een bevestiging en herinnering(en) voor uw reservering ontvangen. Nadat u bij ons geweest bent versturen we u mogelijk een e-mail om uw mening te vragen over uw bezoek.
Indien u ons hiervoor daarnaast uw expliciete toestemming geeft d.m.v. een inschrijving op de nieuwsbrief zal uw e-mailadres ook gebruikt worden om u via e-mail op de hoogte te houden van onze activiteiten en acties. U kan zich echter op eender welk moment opnieuw uitschrijven.

IP-Adres
Uw IP-adres wordt geregistreerd op het moment dat u een reservering maakt. Dit wordt enerzijds gebruikt om uw locatie (land) te bepalen en zo de content van de reserveringsflow aan te passen. Anderzijds wordt het IP-adres geregistreerd bij de reservering om fraude te voorkomen. Wij identificeren u niet op basis van IP-adres.

Geboortedatum
Uw geboortedatum wordt facultatief gevraagd. Daarmee geeft u ons de toestemming u een speciaal aanbod te doen voor uw verjaardag en u een persoonlijkere behandeling te bieden. Uw leeftijd kan ook geanonimiseerd gebruikt worden voor statistische doeleinden.


Met wie delen wij uw gegevens?
De website van Bell’Apparenza respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De gebruiker heeft toegang via zijn gebruikersprofiel tot het geheel van de over hem beschikbare gegevens op www.bellapparenza.be ter consultatie, wijziging of verwijdering. De gegevens worden enkel intern gebruikt om de optimale werking van het systeem te garanderen en worden op geen enkele wijze met of aan derden gedeeld.


Hoelang bewaren we uw gegevens?
Als u een opmerking achterlaat, worden de opmerking en de metagegevens voor onbepaalde tijd bewaard. Dit is zodat we alle vervolgopmerkingen automatisch kunnen herkennen en goedkeuren in plaats van ze in een wachtrij voor matiging te houden. Voor gebruikers die zich op onze website registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke gegevens op die ze in hun gebruikersprofiel hebben opgeslagen. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie op elk moment bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Website-beheerders kunnen die informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten hebt u over uw gegevens?
Als u een account hebt op deze site of opmerkingen hebt achtergelaten, kunt u een geëxporteerd bestand aanvragen met de persoonlijke gegevens die we over u bewaren, inclusief alle gegevens die u ons hebt verstrekt. U kunt ook vragen om alle persoonlijke gegevens die wij over u hebben te wissen. Dit omvat niet alle gegevens die we verplicht zijn te bewaren voor administratieve, wettelijke of veiligheidsdoeleinden.

Waar sturen we uw gegevens naartoe?
Bezoekerscommentaren kunnen worden gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectieservice.


Hoe beschermen we uw gegevens?
Wij treffen passende technische veiligheidsmaatregelen om de door u aan ons toevertrouwde gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, openbaarmaking en toegang door onbevoegden en stemmen deze voortdurend op de technische ontwikkelingen af. Wij wijzen er echter wel op, dat er tijdens de gegevensoverdracht via het internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidsrisico’s kunnen optreden.


Welke procedures voor gegevensinbreuk hebben we
ingevoerd?

Als we een gegevensinbreuk detecteren, zullen we onmiddellijk passende maatregelen nemen, zoals, maar niet beperkt tot, het informeren van onze gebruikers, het informeren van de autoriteiten en het wijzigen van wachtwoorden.

Laatst gewijzigd 25 januari 2024